Artist: Shuhei Mutsuki

Metadata

Romanized Name Shuhei Mutsuki

About Artist

About Music

Credits

Branch Song Title Lyricist Composer Arranger
765ML Border LINE→→→♡ Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
765ML Cut. Cut. Cut. Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
765ML ラスト・アクトレス R·O·N
Shuhei Mutsuki
765ML ランニング・ハイッ Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
765ML 深層マーメイド Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 Frost Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 PANDEMIC ALONE Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 Stage Bye Stage Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 たくさん! youthK Saeki
Shuhei Mutsuki
346 でれぱ音頭 Seiji Miura
Shuhei Mutsuki
346 とんでいっちゃいたいの youthK Saeki
Shuhei Mutsuki
346 リトルリドル Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 恋色エナジー Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 義勇忍侠花吹雪 Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 EVERLASTING Yuriko Mori
Hidekazu Tanaka
Shuhei Mutsuki
Shunsuke Takizawa
Hidekazu Tanaka
Shuhei Mutsuki
Shunsuke Takizawa
346 EVIL LIVE Genki Mizuno
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 Fascinate Genki Mizuno
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 Gaze and Gaze Genki Mizuno
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 反逆的同一性 -Rebellion Identity- Genki Mizuno
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 夢をのぞいたら Keiichi Hirokawa
youthK Saeki
Shuhei Mutsuki
346 ずるじゃん Yuta Yashiro
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
346 ∀NSWER Genki Mizuno
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki
283 SOS Yu Shimoji
Shuhei Mutsuki
Shuhei Mutsuki

Sample works outside Idolmaster

Title Artist Origin Link